Liên hệ

Thông Tin Liên Hệ

04 3869 2137

Phòng 106 nhà D3, ĐHBK Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

04 3868 2470

ami.hust@gmail.com

Monday - Friday: 9:00 AM to 5:00 PM

Gửi cho chúng tôi một Tin nhắn