Giới thiệu về Hội Cựu sinh viên Toán Bách Khoa

Giới thiệu về Hội Cựu sinh viên Toán Bách Khoa

Ban liên lạc Hội Cựu sinh viên Toán Bách Khoa Hà Nội là một hình thức tổ chức tự nguyện, hình thành một cách tự nhiên trên cơ sở nhu cầu của cựu sinh viên ngành Toán Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (khóa đầu tiên là K11). Mục đích tôn chỉ hoạt động của Ban liên lạc Hội Cựu sinh viên Toán Bách Khoa là tiếp tục phát huy truyền thống sinh viên ngành Toán Đại học Bách Khoa Hà Nội, tạo sự đoàn kết, gắn bó, tương trợ lẫn nhau và làm cầu nối cho cựu sinh viên, các thế hệ sinh viên đóng góp vào việc xây dựng và phát triển của Viện Toán ứng dụng và Tin học.

Xem chi tiết