TT Họ tên Khóa Điện thoại Email Chức vụ/Vị trí công tác Nơi công tác  Ghi chú/Vai trò trong Ban liên lạc
1 Tống Quốc Đạt K21
972228686,
922366666
tqdat@mpi.gov.vn Chánh Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Chủ tịch 
2 Phan Thị Hòa K18 913216259 phanhoa1710@gmail.com Nguyên ủy viên Hội đồng thành viên  Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Phó Chủ tịch thường trực
3 Vương Mạnh Sơn K18 903700783 vms@dts.com.vn Chủ tịch HĐQT DTS Corp. Phó Chủ tịch thường trực (khu vực phía Nam)
4 Nguyễn Bình Giang K21 936255789 nguyenbinhgiang2508@gmail.com Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển Kinh tế Tri thức Tổng thư kí Hội Cựu sinh viên
5 Hoàng Thế Dũng K23 915344429 dzunght@pvn.vn Phó Trưởng Ban Khoa học Công nghệ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Ủy viên thường trực
6 Trần Hợp Năm K24 903404699 namlam@yahoo.com Giám đốc Công ty TNHH Điện tử Tin học EI Ủy viên thường trực
7 Bùi Ngọc Tùng K39 904122229 tungbn@vrbank.com.vn Giám đốc CNTT Ngân hàng Liên doanh Việt Nga Ủy viên thường trực
8 Đỗ Duy Nam K40 988415555 namptht@gmail.com Phó Giám đốc Công ty Cổ phần LiveZone VN Ủy viên thường trực
9 Phạm Việt Thắng K43 916452727 Pvthang43@gmail.com Trưởng Phòng – Ban CNTT Tập đoàn VinGroup Ủy viên thường trực
10 Tạ Anh Sơn K45KSTN 989760088 Son.taanh@hust.edu.vn, Taanhson123@gmail.com Phó trưởng Bộ môn/ Giảng viên Viện Toán ứng dụng và Tin học, ĐHBK Ủy viên thường trực
11 Nguyễn Đắc Tuấn K29 903254463 dactuan2003@gmail.com Giám đốc Công ty Tin học, Bộ xây dựng Ủy viên
12 Hoàng Minh Thức K30 913563745 hmthuc@most.gov.vn  Vụ trưởng (Cựu giảng viên) Bộ Khoa học và Công nghệ Ủy viên
13 Phạm Việt Hùng K41 912016027 hungpv@bidv.com.vn Phó Trưởng phòng Trung tâm thẻ, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển TW Ủy viên
14 Đỗ Văn Đức K42 912324873 ducdvgtvt@gmail.com Giảng viên Đại học Giao thông vận tải Ủy viên
15 Trần Đình Thành K44 913236508 thanh.tran.dinh.2810@gmail.com Trưởng nhóm Kinh doanh Giải pháp Công ty FPT Ủy viên
16 Nguyễn Thu Trang K45 918438977 trangntt@fpt.com.vn Chuyên gia Tư vấn giải pháp Công ty Hệ thống thông tin FPT Ủy viên
17 Phùng Thị Thu Mỹ K48 982551332 phung.thi.thu.my@usol-v.com.vn Trưởng nhóm Dự án (Lập trình viên) Công ty Usol Việt Nam Ủy viên
18 Cao Thi Hằng K50 976381935 hangctbk@gmail.com Nhân viên kiểm thử Công ty Septeni Technology Ủy viên
19 Nguyễn Hữu Văn K52 969221289 huuvan22@gmail.com Trưởng nhóm Phát triển Trung tâm phần mềm Viễn thông Viettel Ủy viên
20 Trần Văn Bình K53 985477543 tranvanbinhbk@gmail.com Chuyên viên IT Công ty Cổ phần Bkav Ủy viên
21 Doãn Hồ Liên K14 983523600 liendh@soict.hust.edu.vn Giảng viên Viện CNTT và TT, ĐHBK Ủy viên
22 Nguyễn Lê Thu   913003256 lethu@ioit.ac.vn   Viện CNTT – VHLKHCN VN Ủy viên
23 Đỗ Kim Dung K20 904120532 dodungk20@gmail.com     Ủy viên, Thủ quỹ
24 Trần Đình Tuấn K46KSTN 915223259 tuan46bk@yahoo.com   CTCP Xếp hạng tín nhiệm DN Việt Nam Ủy viên
25 Lương Thế Dũng K52 936108955 dunglt@bkindex.com     Ủy viên
26 Nguyễn Thanh Hải K45KSTN 902096668 haikstnk45@yahoo.com Trưởng phòng Phần mềm Công ty PAIC Ủy viên
27 Nguyễn An Nhân K22  0913534373 n487179@gmail.com      

Chia sẻ:

Bình luận của bạn: