18/12/2015 16:07 2511
Điểm: 3.11/5 (9 đánh giá)
Công ty BHTech tuyển thực tập

Mô tả công việc:

 •  Thực tập tại công ty
 •  Tham gia các dự án theo chỉ dẫn của Team Leader
 •  Nghiên cứu các công nghệ mới theo yêu cầu của Team Leader

Yêu cầu:

 •  Sinh viên năm chuyên ngành Toán Tin, CNTT
 • Thu xếp được thời gian 5 buổi/tuần đến công ty thực tập
 •  Biết ít nhất 1 ngôn ngữ lập trình
 •  Có tư duy phân tích tốt
 •  Sự kiên trì làm việc, ham học hỏi
 •  Chăm chỉ.
 •  Có kỹ năng lập trình cơ bản
 •  Đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh

Quyền lợi được hưởng:

 •  Được tham gia dự án thực tế
 •  Được nghiên cứu các công nghệ mới
 • Với 1 số trường hợp có thể được hỗ trợ kinh phí thực tập (nếu làm việc hiệu quả trong dự án).

Liên hệ:

Phone: +84-4-37951676

E-mail: info@bhtech.com.vn
Homepage: http://bhtech.com.vn

6th floor, TechnoSoft Building, Duy Tan Str., Cau Giay Dist., Hanoi, Vietnam.

Hồ sơ nộp bằng tiếng Anh


Chia sẻ:

Bình luận của bạn: