STTHọ và tênKhóaLớpNơi công tácChức vụCông việc đảm nhiệmLĩnh vực nghề nghiệpQuốc gia đang ởThành tích
1Anh ĐNK18Toán tính và Toán điều khiểnĐại học FPTGiám đốc đào tạo
2Bắc ĐMK18Toán tính và Toán điều khiển
3Bắc LVK18Toán tính và Toán điều khiển
4Bảo HTK18Toán tính và Toán điều khiển
5Bình ĐTK18Toán tính và Toán điều khiển
6Chính TQK18Toán tính và Toán điều khiểnBộ Quốc PhòngPhó CN Ctrị
7Định LQK18Toán tính và Toán điều khiển
8Hà NĐK18Toán tính và Toán điều khiển
9Hà NTTK18Toán tính và Toán điều khiển
10Hào NDK18Toán tính và Toán điều khiểnIMF
11Hòa PTK18Toán tính và Toán điều khiểnTập đoàn dầu khí Việt NamNguyên UV HĐQT
12Hòe TĐK18Toán tính và Toán điều khiển
13Hùng NTK18Toán tính và Toán điều khiển
14Huy NQK18Toán tính và Toán điều khiển
15Liên PPK18Toán tính và Toán điều khiểnAFD
16Long HQK18Toán tính và Toán điều khiển
17Phi TBK18Toán tính và Toán điều khiểnĐại học Kinh tế Quốc Dân
18Sơn VMK18Toán tính và Toán điều khiểnDTS Corp.Chủ tịch HĐQT
19Sự NTK18Toán tính và Toán điều khiểnTrung tâm tin học thống kê, Khu vực 3
20Thanh ĐCK18Toán tính và Toán điều khiểnTrung tâm CNC, Bộ Quốc PhòngGiám đốc
21Thành TK18Toán tính và Toán điều khiển
22Thư PTMK18Toán tính và Toán điều khiển
23Tiến TVK18Toán tính và Toán điều khiển
24Toàn NTK18Toán tính và Toán điều khiểnKhoa CNTT học viên KTQS