STTHọ và tênKhóaLớpNơi công tácChức vụCông việc đảm nhiệmLĩnh vực nghề nghiệpQuốc gia đang ởThành tích
1Bân NNK17Toán tính và Toán điều khiển
2Bình NPK17Toán tính và Toán điều khiển
3Châu LQK17Toán tính và Toán điều khiển
4Cúc PTK17Toán tính và Toán điều khiển
5Đức LTK17Toán tính và Toán điều khiển
6Dung NVK17Toán tính và Toán điều khiển
7Hà TTK17Toán tính và Toán điều khiển
8Hà VQK17Toán tính và Toán điều khiển
9Hà VTK17Toán tính và Toán điều khiểnHọc viện Kỹ thuật Quân sự Hà Nội
10Hạnh TVK17Toán tính và Toán điều khiển
11Hùng ĐK17Toán tính và Toán điều khiển
12Loan NHK17Toán tính và Toán điều khiển
13Lương HMK17Toán tính và Toán điều khiển
14Lý TKK17Toán tính và Toán điều khiển
15Mại NTK17Toán tính và Toán điều khiểnViện tin học, viện KH&CN Qsự, Bộ QP
16Sinh NPTK17Toán tính và Toán điều khiểnSở KHCN môi trường, TP.HCM
17Tặng DHK17Toán tính và Toán điều khiển
18Thạnh LMK17Toán tính và Toán điều khiển
19Thất NĐK17Toán tính và Toán điều khiểnSở KH&ĐT Đak lak
20Thiện HMK17Toán tính và Toán điều khiển
21Tùng LTK17Toán tính và Toán điều khiển
22Uy ĐVK17Toán tính và Toán điều khiển