STTHọ và tênKhóaLớpNơi công tácChức vụCông việc đảm nhiệmLĩnh vực nghề nghiệpQuốc gia đang ởThành tích
1Bính NVK56Toán TinViệt Nam
2Bình VĐK56Toán TinViệt Nam
3Cảnh NXK56Toán TinVNDIRECTLập trình viênCNTT, Tài chínhViệt Nam
4Chính ĐXK56Toán TinViệt Nam
5Công TTK56Toán TinViệt Nam
6Cường PTK56Toán TinViệt Nam
7Cường QVK56Toán TinViệt Nam
8Cường VTK56Toán TinMSOFT VIET NAM JOINT STOCK COMPANYLập trình viênCNTTViệt Nam
9Đại NMK56Toán TinViệt Nam
10Đạt HTK56Toán TinViệt Nam
11Đạt NVK56Toán TinViệt Nam
12Đạt VTK56Toán TinViệt Nam
13Đức VTK56Toán TinSkyMapGlobalLập trình viênCNTTViệt Nam
14Dũng LXK56Toán TinViệt Nam
15Giang NHK56Toán TinViệt Nam
16Hậu TVK56Toán TinViệt Nam
17Huân HVK56Toán TinViệt Nam
18Huấn PVK56Toán TinViệt Nam
19Hùng THK56Toán TinViệt Nam
20Hưng TQK56Toán TinViệt Nam
21Huy NXK56Toán TinViệt Nam
22Huy TDK56Toán TinSeta Interational Việt NamLập trình viênCNTTViệt Nam
23Khang NHK56Toán TinViệt Nam
24Khánh LVK56Toán TinLập trình viềnCNTTViệt Nam
25Khánh NDK56Toán TinViệt Nam
26Kiên NTK56Toán TinDKT Technology JSC.iOS developerCNTTViệt Nam
27Long NTK56Toán TinViệt Nam
28Mạnh ĐVK56Toán TinViệt Nam
29Nhã NTK56Toán TinViệt Nam
30Phong ĐXK56Toán TinViệt Nam
31Phong PNK56Toán TinViệt Nam
32Phượng TTHK56Toán TinViệt Nam
33Quân NVK56Toán TinViệt Nam
34Quý ĐXK56Toán TinViệt Nam
35Quý NNK56Toán TinViệt Nam
36Quyết NTK56Toán TinViệt Nam
37Sơn VHK56Toán TinViệt Nam
38Tân NTK56Toán TinViệt Nam
39Thắng BQK56Toán TinViệt Nam
40Thiện ĐĐK56Toán TinViệt Nam
41Thuận NĐK56Toán TinViệt Nam
42Thường NVK56Toán TinCty CP công nghệ HadimedCV kinh doanhKinh doanhViệt Nam
43Tiến KHK56Toán TinViệt Nam
44Tiến LMK56Toán TinViệt Nam
45Tòng ĐVK56Toán Tinskymap globalLập trình viênCNTTViệt Nam
46Trung GMK56Toán TinViệt Nam
47Tuân ĐĐK56Toán TinViệt Nam
48Tuân VVK56Toán TinViệt Nam
49Tuấn BHK56Toán TinViệt Nam
50Tuấn NTK56Toán TinViệt Nam
51Tuyền NTK56Toán TinSeta Interational Việt NamLập trình viênCNTTViệt Nam
52Việt PĐK56Toán TinViệt Nam
53Yên LĐK56Toán TinViệt Nam