STTHọ và tênKhóaLớpNơi công tácChức vụCông việc đảm nhiệmLĩnh vực nghề nghiệpQuốc gia đang ởThành tích
1Dương NVK55KSTNViettelKỹ sư phát triểnCNTT, BC Viễn thông
2Hiếu LVK55KSTNHưng Yên
3Huy TVK55KSTNVP BankToán ứng dụng, Kinh tế - Tài chính
4Nam PĐK55KSTNViettelKỹ sư phát triểnCNTT, BC Viễn thông
5Thắng PNBK55KSTNTự do
6Toàn NĐK55KSTNTự do
7Tuấn ĐMK55KSTNFSSCNTT
8Vũ PĐK55KSTNSam SungCNTT, BC Viễn thông