STTHọ và tênKhóaLớpNơi công tácChức vụCông việc đảm nhiệmLĩnh vực nghề nghiệpQuốc gia đang ởThành tích
1Anh ĐTK54Toán Tin 1FPT
2Anh NĐK54Toán Tin 1Công ty Cổ phần Tin Học Tân DânLập trình viênCNTT
3Anh NTK54Toán Tin 1
4Bình QĐK54Toán Tin 1HexienceLập trình viênCNTT
5Chung NKK54Toán Tin 1Topica
6Cường NVK54Toán Tin 1
7Dương TTK54Toán Tin 1Nhật bảnLập trình viênCNTTNhật Bản
8Duyệt TNK54Toán Tin 1Công ty DigiMed, Startup zero2launch.ioDeveloper, FounderCNTT
9Hà LVK54Toán Tin 1DTA mobileDeveloperCNTT
10Hải NTK54Toán Tin 1Công ty cổ phần So Sánh Việt NamDot Net Backend DeveloperCNTT
11Hiệu BĐK54Toán Tin 1Zonmob Tech JSCLập trình viênCNTT
12Huế NTK54Toán Tin 1FPTLập trình viênCNTT
13Khánh NBK54Toán Tin 1
14Kỳ PVK54Toán Tin 1Công ty Cổ phần Tin Học Tân DânLập trình viênCNTT
15Liêm CQK54Toán Tin 1
16Loan ĐTK54Toán Tin 1SamsungLập trình viênCNTT
17Mạnh NTK54Toán Tin 1
18Minh TXK54Toán Tin 1Công ty Cổ phần Tin Học Tân DânLập trình viênCNTT
19Ngọc NKK54Toán Tin 1Công ty Cổ Phần AppotaLập trình viên IOSCNTT
20Ngọc VTTK54Toán Tin 1Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương VNITCNTT
21Nguyên VCK54Toán Tin 1
22Ninh HVK54Toán Tin 1Công ty cổ phần So Sánh Việt NamLập trình viênCNTT
23Sơn THK54Toán Tin 1Công ty cổ phần DFT Việt NamLập trình viênCNTT
24Tâm PMK54Toán Tin 1Zonmob Tech JSCLập trình viênCNTT
25Thắng ĐHK54Toán Tin 1Zonmob Tech JSCCCOCCOCNTT
26Toàn BVK54Toán Tin 1
27Tráng NXK54Toán Tin 1Công ty cổ phần So Sánh Việt NamLập trình viênCNTT
28Trí PĐK54Toán Tin 1
29Tú LVK54Toán Tin 1
30Tú NĐK54Toán Tin 1ArgoZ studioProgrammerCNTT
31Tú NHK54Toán Tin 1
32Tú NQK54Toán Tin 1Công ty Cổ phần Tin Học Tân DânLập trình viênCNTT
33Tuấn PAK54Toán Tin 1Zonmob Tech JSCChange LeaderChange LeaderCNTT
34Tùng TK54Toán Tin 1Zonmob Tech JSCLập trình viênCNTT
35Việt TTK54Toán Tin 1
36Vũ NVK54Toán Tin 1Công ty giải pháp phần mềm tài chínhLập trình viênCNTT