STTHọ và tênKhóaLớpNơi công tácChức vụCông việc đảm nhiệmLĩnh vực nghề nghiệpQuốc gia đang ởThành tích
1Đại NNK54KSTNNA
2Dũng LDK54KSTNPhD, SingaporeNghiên cứu sinhHọc Sau đại học (Du học)Singapore
3Hải NĐK54KSTNWorldQuant VN LLCToán ứng dụng, Kinh tế - Tài chính
4Hải NQK54KSTNWorldQuant VN LLCToán ứng dụng, Kinh tế - Tài chính
5Huân VQK54KSTNViettel CoreCNTT, BC Viễn thông
6Khánh TNK54KSTNNA
7Quân CQK54KSTNNA
8Sỹ HTK54KSTNVinecom, Vin GroupCNTT, Kinh doanh
9Thắng NĐK54KSTNNA
10Thắng NQK54KSTNViettel CoreCNTT, BC Viễn thông
11Thuận LKK54KSTNViettel CoreCNTT, BC Viễn thông
12Tùng ĐTK54KSTNThủ Đô MediaHọc Sau đại học (Du học)
13Uy VQK54KSTNWorldQuant VN LLCToán ứng dụng, Kinh tế - Tài chính
14Vũ HK54KSTNViettel CoreCNTT, BC Viễn thông
15Vượng NĐK54KSTNTrung tâm nghiên cứu sản phẩm SamsungCNTT