STTHọ và tênKhóaLớpNơi công tácChức vụCông việc đảm nhiệmLĩnh vực nghề nghiệpQuốc gia đang ởThành tích
1Anh TQK52Toán Tin 1Giáo viên dạy ToánToán học, Giảng dạy
2Chung NTK52Toán Tin 1
3Công NNK52Toán Tin 1
4Đức ĐMK52Toán Tin 1
5Dũng LTK52Toán Tin 1Trung tâm SSDC - VNPT TechnologyKĩ sư giải pháp ITCNTT, BC Viễn thông
6Dũng NVK52Toán Tin 1
7Dũng PVK52Toán Tin 1
8Hải NDK52Toán Tin 1
9Hoàng PMK52Toán Tin 1
10Hương TKK52Toán Tin 1
11Khôi BMK52Toán Tin 1
12Lịch BXK52Toán Tin 1Sofware Delivery Center, VietSoftware InternationalLập trình viênCNTT
13Linh NCK52Toán Tin 1
14Lĩnh ĐHK52Toán Tin 1Tổ hợp giáo dục TOPICAChuyên viên phần mềmCNTT
15Luyến NTK52Toán Tin 1
16Minh NK52Toán Tin 1Toshiba Software Development Viet NamKỹ sư phần mềmCNTT
17Minh NĐK52Toán Tin 1
18Nam ỨHK52Toán Tin 1
19Nam VHK52Toán Tin 1
20Nguyện ĐTK52Toán Tin 1
21Nguyện ĐTK52Toán Tin 1TT luyện thi Đa Minh BK, Xuân Thủy, Egame.vn, mclass.vn, hocmai.vnGiáo viên dạy ToánToán học, Giảng dạy
22Phương ĐHK52Toán Tin 1
23Quảng BDK52Toán Tin 1Trung Tâm ngoại ngữ Anh ThầyGiáo viên tiếng anhToán học, Giảng dạy
24Sơn NVK52Toán Tin 1
25Thăng NVK52Toán Tin 1エール学園Sinh viênHọc Sau đại học (Du học)
26Thắng LQK52Toán Tin 1
27Thắng NTK52Toán Tin 1
28Thanh ĐXK52Toán Tin 1
29Thanh NVK52Toán Tin 1
30Thế LKK52Toán Tin 1Tổ hợp giáo dục TopicaChuyên viên phần mềmCNTT
31Thuận ĐVK52Toán Tin 1
32Thuận ĐVK52Toán Tin 1OutsourceOwnerOwnerCNTT
33Toàn NMK52Toán Tin 1BKIndex GroupDeveloperCNTT
34Trịnh NVK52Toán Tin 1
35Tuấn PAK52Toán Tin 1
36Tuyên ĐVK52Toán Tin 1Tổ hợp giáo dục TopicaChuyên viên phần mềmCNTT
37Vinh LNK52Toán Tin 1
38Vũ NBK52Toán Tin 1VNPT TechnologyKỹ sư phần mềmCNTT