STTHọ và tênKhóaLớpNơi công tácChức vụCông việc đảm nhiệmLĩnh vực nghề nghiệpQuốc gia đang ởThành tích
1Bảo TQK50Toán Tin 2
2Bình ĐTK50Toán Tin 2
3Cảnh TKK50Toán Tin 2
4Chi NPKK50Toán Tin 2
5Chi PNK50Toán Tin 2
6Cương TĐK50Toán Tin 2
7Đồng NVK50Toán Tin 2
8Dự HQK50Toán Tin 2
9Dũng LHK50Toán Tin 2
10Giang NĐK50Toán Tin 2Lập trình viênCNTT
11Giáp NVK50Toán Tin 2
12Hà PHK50Toán Tin 2
13Hà TQK50Toán Tin 2
14Hậu MVK50Toán Tin 2Cục Thuế tỉnh Quảng NinhChuyên viênCNTT, Quản lý nhà nước
15Hiệp ĐQK50Toán Tin 2
16Hiếu LTK50Toán Tin 2
17Hiểu MTK50Toán Tin 2
18Hoàn ĐQK50Toán Tin 2
19Hoàng ĐHK50Toán Tin 2
20Hùng ĐK50Toán Tin 2Học viên Yoga Việt NamGiám đốcGiám đốc# Làm Khác ngành được đào tạo
21Hùng TMK50Toán Tin 2
22Hưng NQK50Toán Tin 2
23Hữu NQK50Toán Tin 2
24Linh NDK50Toán Tin 2
25Mai ĐTK50Toán Tin 2
26Minh NĐK50Toán Tin 2
27Nghĩa TTK50Toán Tin 2
28Nhung DTHK50Toán Tin 2
29Nhung NTK50Toán Tin 2Công ty TNHH Trente Việt NamLeaderQuality assuranceViệt Nam
30Quân LHK50Toán Tin 2
31Sơn NBK50Toán Tin 2
32Thắng NĐK50Toán Tin 2
33Thắng NVK50Toán Tin 2
34Thoa NTK50Toán Tin 2
35Thuận LĐK50Toán Tin 2
36Thuận LĐK50Toán Tin 2
37Thương NHK50Toán Tin 2
38Thủy CTTK50Toán Tin 2
39Thủy PXK50Toán Tin 2
40Tiến NVK50Toán Tin 2
41Trung LNK50Toán Tin 2
42Trung LNK50Toán Tin 2
43Trung NTK50Toán Tin 2
44Trung NTK50Toán Tin 2
45Trung NTK50Toán Tin 2
46Trường NXK50Toán Tin 2
47Trường NMK50Toán Tin 2
48Tú ĐTNK50Toán Tin 2
49Tùng NXK50Toán Tin 2
50Tùng NXK50Toán Tin 2
51Tưởng BHK50Toán Tin 2
52Tưởng BHK50Toán Tin 2
53Vân LTTK50Toán Tin 2
54Vân LTTK50Toán Tin 2
55Xuyên LXK50Toán Tin 2
56Xuyên LXK50Toán Tin 2