STTHọ và tênKhóaLớpNơi công tácChức vụCông việc đảm nhiệmLĩnh vực nghề nghiệpQuốc gia đang ởThành tích
1Anh ĐVK49Toán Tin 2
2Anh NPK49Toán Tin 2
3Chính BTK49Toán Tin 2
4Cường ĐOK49Toán Tin 2Cty IISTphó giám đốcPhó giám đốcCNTT
5Điệp TĐK49Toán Tin 2
6Dũng NĐK49Toán Tin 2Công ty Cardlab VietNamNhân ViênCNTT
7Dương NHK49Toán Tin 2
8Giang NĐK49Toán Tin 2Lập trình viênCNTT
9Hà PHK49Toán Tin 2
10Hải BVK49Toán Tin 2
11Hiệp HLK49Toán Tin 2
12Hiếu NTK49Toán Tin 2
13Hiếu NVK49Toán Tin 2
14Hoàn NVK49Toán Tin 2
15Học ĐTK49Toán Tin 2
16Hùng ĐVK49Toán Tin 2
17Hưng HVK49Toán Tin 2
18Hữu PQK49Toán Tin 2
19Huy NQK49Toán Tin 2
20Linh NTK49Toán Tin 2Giám đốcGiám đốcCNTT
21Minh VQK49Toán Tin 2
22Sơn LDK49Toán Tin 2Công an Thanh HóaCNTT, Quản lý nhà nước
23Sơn NHK49Toán Tin 2
24Sơn VKK49Toán Tin 2
25Sỹ NTK49Toán Tin 2
26Tâm LĐK49Toán Tin 2
27Tân HNK49Toán Tin 2
28Thắng DQK49Toán Tin 2Ngân hàng BIDVCNTT, Ngân hàng
29Thanh LNK49Toán Tin 2
30Thanh TTK49Toán Tin 2
31Trường NHK49Toán Tin 2
32Tuấn NTK49Toán Tin 2
33Tùng NTK49Toán Tin 2Ngân hàng VPBTrưởng PhòngTrưởng phòngToán ứng dụng, Ngân hàng
34Tuya NPK49Toán Tin 2