STTHọ và tênKhóaLớpNơi công tácChức vụCông việc đảm nhiệmLĩnh vực nghề nghiệpQuốc gia đang ởThành tích
1Hoa NTK39Toán ứng dụngBộ Công anPhó Trưởng phòngPhó Trưởng phòngCNTT
2Hoàng NTK39Toán ứng dụngTrung Tâm thông tin bảo hiểm nhân thọCNTT, Bảo hiểm
3Hưng NVK39Toán ứng dụngHọc viện CN Bưu chính viễn thôngGiảng viênToán học, Giảng dạy
4Hường NTK39Toán ứng dụngLienvietpostbankPhó Trưởng phòngPhó Trưởng phòngCNTT, Ngân hàng
5Long BTK39Toán ứng dụngCông ty giầy da Hải PhòngCNTT, Quản lý nhà nước
6Long PPK39Toán ứng dụng
7Lương VHK39Toán ứng dụngNgân hàng BIDVTrưởng PhòngTrưởng phòngCNTT, Ngân hàng
8Nhất NTK39Toán ứng dụng
9Thịnh TTK39Toán ứng dụng
10Tùng BNK39Toán ứng dụngNgân hàng lien doanh Việt NgaGiám đốc Trung tâmGiám đốc CNTTCNTT, Ngân hàng
11Vân PVHK39Toán ứng dụngCông ty Điện toán&Truyền số liệu VDCCNTT, BC Viễn thông