STTHọ và tênKhóaLớpNơi công tácChức vụCông việc đảm nhiệmLĩnh vực nghề nghiệpQuốc gia đang ởThành tích
1Bích ĐTK25Toán Tính và Toán điều khiểnPhòng CNTT, CtyCP Xi măng Bỉm Sơn
2Cường NVK25Toán Tính và Toán điều khiểnCty CP Anh Thư
3Hải NXK25Toán Tính và Toán điều khiểnTTĐT tỉnh Hải Dương
4Hạnh ĐĐK25Toán Tính và Toán điều khiểnphòng TN, Cty xi măng Hoàng Thạch
5Khiêu TVK25Toán Tính và Toán điều khiển
6Lân NNK25Toán Tính và Toán điều khiểnCty ứng dụng KH&CN MITECChủ tịch HĐQTChủ tịch HĐQT
7Long LQK25Toán Tính và Toán điều khiểnVNPT
8Long NVK25Toán Tính và Toán điều khiển
9Ngọc NBK25Toán Tính và Toán điều khiểnBảo hiểm xã hội VNnghiên cứu viên
10Phương PVK25Toán Tính và Toán điều khiển
11Quốc ĐPK25Toán Tính và Toán điều khiểnCty CP MITEC
12Quý PVK25Toán Tính và Toán điều khiểnCông ty xi măng Hoàng Thạch
13Thái NHK25Toán Tính và Toán điều khiển
14Tuấn NAK25Toán Tính và Toán điều khiển
15Tuyên NTK25Toán Tính và Toán điều khiểnVụ CNTT, Bộ Thông tin & Truyền thôngPhó Vụ trưởngPhó Vụ trưởng
16Văn LĐK25Toán Tính và Toán điều khiển