STTHọ và tênKhóaLớpNơi công tácChức vụCông việc đảm nhiệmLĩnh vực nghề nghiệpQuốc gia đang ởThành tích
1Anh NTQK41Tin quản lý
2Anh NVK41Tin quản lý
3Bắc LAK41Tin quản lý
4Bình PVK41Tin quản lý
5Bình TNVK41Tin quản lý
6Chí NVK41Tin quản lý
7Cường NVK41Tin quản lý
8Cường THK41Tin quản lý
9Dũng DĐK41Tin quản lý
10Dũng HAK41Tin quản lý
11Dương ĐXK41Tin quản lý
12Dương NHK41Tin quản lý
13Hà HTK41Tin quản lýKhoa CNTT- Trường ĐH Nông Nghiệp Hà NộiGiảng viênToán học, Giảng dạy
14Hải NMK41Tin quản lý
15Hiếu NKK41Tin quản lý
16Hùng NTK41Tin quản lýTT quản lý DV K.hồi và t.toán AgribankCNTT, Ngân hàng
17Hùng PVK41Tin quản lý
18Hưng NTK41Tin quản lý
19Huy ĐSK41Tin quản lý
20Huy TPK41Tin quản lýCông ty VTC OnlineCOOCOOCNTT, Truyền hình
21Lành TVK41Tin quản lý
22Lập NTK41Tin quản lý
23Long NĐK41Tin quản lýNgân hàng BIDVGiám đốcGĐ phòng giao dịchCNTT, Ngân hàng
24Minh LQK41Tin quản lýCông ty CMC SoftTrưởng Bộ phậnTrưởng Bộ phận PtriểnCNTT
25Minh TBK41Tin quản lý
26Minh THK41Tin quản lý
27Nghĩa TMK41Tin quản lý
28Ngọc TTMK41Tin quản lý
29Nhung HTTK41Tin quản lý
30Nhung NTTK41Tin quản lý
31Quang ĐVHK41Tin quản lý
32Quang TAK41Tin quản lý
33Tâm NTK41Tin quản lý
34Thắng DĐK41Tin quản lý
35Thanh LĐK41Tin quản lýVega
36Thu VTK41Tin quản lý
37Thủy NTK41Tin quản lý
38Toàn NTK41Tin quản lýCông ty Hệ thống thông tin FPTCNTT
39Trang BTVK41Tin quản lý
40Trung NBK41Tin quản lý
41Tư NBK41Tin quản lýCông ty Openway AsiaQly dự ánCNTT
42Tuấn ĐAK41Tin quản lýCty Cphần Tmại & TVXD Thăng LongCNTT, Quản lý nhà nước