STTHọ và tênKhóaLớpNơi công tácChức vụCông việc đảm nhiệmLĩnh vực nghề nghiệpQuốc gia đang ởThành tích
1Giang TAK32Toán ứng dụng
2Khanh GĐK32Toán ứng dụng
3Thắng LVK32Toán ứng dụng
4Thắng NTK32Toán ứng dụng
5Tùng NTK32Toán ứng dụng
6Việt PHK32Toán ứng dụng