Viện Toán ứng dụng và Tin học: Lịch sử hình thành và phát triển

Viện Toán ứng dụng và Tin học: Lịch sử hình thành và phát triển

Từ Tổ Toán (một trong số không nhiều tổ chuyên môn được hình thành sớm nhất ngay từ khi thành lập trường), sau 60 năm xây dựng và phát triển, đến nay đã hình thành Viện Toán ứng dụng và Tin học vững mạnh, là đơn vị có uy tín về nghiên cứu khoa học và đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ trong lĩnh vực Toán học, Tin học; có những hợp tác nghiên cứu và giảng dạy với các cơ sở trong và ngoài nước, cũng như phối hợp với các ngành, các cấp, các doanh nghiệp trong việc đưa ứng dụng Toán học, Tin học vào những lĩnh vực như kinh tế, tài chính, quản lý, xây dựng, kỹ thuật,…

Xem chi tiết

Những bước đầu cùng Toán học đi vào cuộc sống

Những bước đầu cùng Toán học đi vào cuộc sống

“Giải quyết một bài toán khó do người khác đặt ra cho mình thường đã là một việc rất gay go.Tuy nhiên chỉ khi nào mình tự đặt ra được những bài toán khó để giải quyết thì lúc đó việc “làm toán” mới thực sự có ý nghĩa. Các cậu nên nhớ rằng: Làm được một việc của mình, cho mình còn hơn làm được nhiều việc của người, cho người.”

Xem chi tiết

Tin học Bách Khoa những ngày đầu

Tin học Bách Khoa những ngày đầu

“Tin học ở Ðại học Bách khoa đã bắt đầu như thế nào?” - Đó là câu hỏi thường gặp trong câu chuyện về nghề nghiệp giữa chúng tôi và sinh viên. Thật khó để có được một câu trả lời ngắn gọn, mà đầy đủ.

Xem chi tiết

Bộ tứ CEO quyền lực xuất thân từ “lò luyện” Bách Khoa

Bộ tứ CEO quyền lực xuất thân từ “lò luyện” Bách Khoa

Xem chi tiết