STTHọ và tênKhóaLớpNơi công tácChức vụCông việc đảm nhiệmLĩnh vực nghề nghiệpQuốc gia đang ởThành tích
1Chiến NĐK19Toán tính và Toán điều khiển
2Công BQK19Toán tính và Toán điều khiển
3Công TVK19Toán tính và Toán điều khiển
4Giang ĐTK19Toán tính và Toán điều khiển
5Hà ĐTTK19Toán tính và Toán điều khiển
6Hà NMK19Toán tính và Toán điều khiển
7Hải NQK19Toán tính và Toán điều khiển
8Hiền NTK19Toán tính và Toán điều khiển
9Hoa NLK19Toán tính và Toán điều khiển
10Khánh LHK19Toán tính và Toán điều khiểnHọc viện kỹ thuật quân sựGiảng viên
11Khánh PHK19Toán tính và Toán điều khiểnĐH Đà Nẵng
12Lợi ĐXK19Toán tính và Toán điều khiểnĐH Thông tin liên lạc
13Măng NĐK19Toán tính và Toán điều khiểnCty Công Tâm
14Nam NQK19Toán tính và Toán điều khiểnCty Masan
15Nga TTK19Toán tính và Toán điều khiểnTổng Công TY dầu khí VN
16Ngọc ĐHK19Toán tính và Toán điều khiển
17Quang NVK19Toán tính và Toán điều khiển
18Sơn ĐTK19Toán tính và Toán điều khiểnPhòng kỹ thuật liên hợp xí nghiệp Ba Son
19Tân ĐMK19Toán tính và Toán điều khiển
20Thắng NNK19Toán tính và Toán điều khiểnHội tin học viễn thông Hà NộiChủ tịch CLB
21Tiến LMK19Toán tính và Toán điều khiểnKhoa Tin học-ĐH giao thông, Hn
22Tiến NVK19Toán tính và Toán điều khiểnĐại học Phú Xuân Huế
23Trung LTK19Toán tính và Toán điều khiểnViện CNTT-TTKHTN&CNQG
24Tuấn ĐAK19Toán tính và Toán điều khiểnCty Cổ phần Agrexim