STTHọ và tênKhóaLớpNơi công tácChức vụCông việc đảm nhiệmLĩnh vực nghề nghiệpQuốc gia đang ởThành tích
1Anh CQK55Toán Tin 2Công ty cổ phần MondayNhân viênCNTTViệt Nam
2Anh LTK55Toán Tin 2
3Anh LTK55Toán Tin 2CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ RENDY VIỆT NAMKỹ sưCNTTViệt Nam
4Anh NTK55Toán Tin 2
5Bằng TVK55Toán Tin 2
6Bình VVK55Toán Tin 2
7Cương LVK55Toán Tin 2
8Cường NĐK55Toán Tin 2
9Cường NVK55Toán Tin 2
10Cường TVK55Toán Tin 2
11Đại NHK55Toán Tin 2
12Đạt BVK55Toán Tin 2
13Đạt NTK55Toán Tin 2
14Đỉnh TTK55Toán Tin 2
15Du NNK55Toán Tin 2
16Đức NKTK55Toán Tin 2công ty RASISlập trình viênCNTTNhật Bản
17Dũng CTK55Toán Tin 2
18Dũng LTK55Toán Tin 2
19Dũng NTK55Toán Tin 2Tổ hợp công nghệ giáo dục Topicalập trình viênCNTTViệt Nam
20Dương NPK55Toán Tin 2Công ty Cổ Phần Phát Media Việt NamLeaderPhát triển phần mềmCNTTViệt Nam
21Giang NHK55Toán Tin 2
22Giang VTK55Toán Tin 2
23Hằng VTTK55Toán Tin 2
24Hiếu PMK55Toán Tin 2
25Hùng NTK55Toán Tin 2
26Hưng TVK55Toán Tin 2
27Hưởng LHK55Toán Tin 2Công ty ITG Việt NamKỹ thuật viênCNTTViệt Nam
28Khánh PQK55Toán Tin 2MOBIONE CO.,LTD - ONE GAME STUDIOLeaderPhát triển phần mềmCNTTViệt Nam
29Khương PVK55Toán Tin 2
30Kiên NVK55Toán Tin 2
31Long HTK55Toán Tin 2
32Lương NTHK55Toán Tin 2
33Minh NAK55Toán Tin 2
34Minh NNK55Toán Tin 2
35Minh PVK55Toán Tin 2
36Nghĩa ĐTK55Toán Tin 2Ruby SoftwareLập trình viênCNTTViet Nam
37Quân ĐQHK55Toán Tin 2
38Quang NK55Toán Tin 2Advance and Nurture LaboratoryComputer vision engineerCNTTViet Nam
39Quảng BVK55Toán Tin 2Công ty SMAPLập trình viênCNTTViet Nam
40Thái NTK55Toán Tin 2công ty TNHH Vietrantourphát triển sản phẩmCNTTViet Nam
41Thái NVK55Toán Tin 2
42Thái PHK55Toán Tin 2
43Thảo VTK55Toán Tin 2
44Thiện TĐK55Toán Tin 2
45Trọng HVK55Toán Tin 2
46Trung ĐMK55Toán Tin 2
47Trung PĐK55Toán Tin 2
48Trường LĐK55Toán Tin 2
49Tú DMK55Toán Tin 2Công ty TNHH Miyatsu VietnamLập trình viên .NetCNTTViệt Nam
50Tú NAK55Toán Tin 2Ebeng (Switzerland) Co., LimitedGraphic DesignerCNTTViệt Nam
51Tư NVK55Toán Tin 2
52Tùng LVK55Toán Tin 2
53Tùng NMK55Toán Tin 2
54Tùng PHK55Toán Tin 2Samsung Display Việt NamQuản lý chất lượng đầu vàoCNTTViet Nam
55Tùng PSK55Toán Tin 2Ngân hàng VPBankChuyên viênCNTT, Ngân hàngViệt Nam
56Tùng VTK55Toán Tin 2
57Vạn LXK55Toán Tin 2
58Vinh NQK55Toán Tin 2
59Vũ KTK55Toán Tin 2
60Vũ NTK55Toán Tin 2
61Vũ PLK55Toán Tin 2Công ty cổ phần phần mềm Đại ViệtLập trình viên .NetCNTTViệt Nam
62Vượng HVK55Toán Tin 2