STTHọ và tênKhóaLớpNơi công tácChức vụCông việc đảm nhiệmLĩnh vực nghề nghiệpQuốc gia đang ởThành tích
1Ân ĐCK54Toán Tin 2CNTTCNTT
2Anh BĐK54Toán Tin 2IT EngineerCNTT
3Anh CTK54Toán Tin 2
4Anh ĐHK54Toán Tin 2
5Anh HHK54Toán Tin 2
6Bách NVK54Toán Tin 2VNPT-SoftwareChuyên viên- DeveloperCNTT
7Cương HVK54Toán Tin 2Front EndCNTT
8Cường BVK54Toán Tin 2
9Cường NDK54Toán Tin 2
10Dương ĐTK54Toán Tin 2
11Giang ĐTTK54Toán Tin 2Công ty cổ phần phát triển mã nguồn mở và dịch vụ FDSBACNTT
12Hà ĐTTK54Toán Tin 2Game testerCNTT
13Hải BĐK54Toán Tin 2
14Hiệp GVK54Toán Tin 2Freelancer
15Huệ VTK54Toán Tin 2Samsung
16Hưng TDK54Toán Tin 2
17Hương TTK54Toán Tin 2Tự doQuản lýKinh doanh
18Hương TTK54Toán Tin 2TesterCNTT
19Huyền TTNK54Toán Tin 2
20Khánh HNK54Toán Tin 2
21Khánh NDK54Toán Tin 2Cty TNHH Framgia Việt NamNhân viên văn phòngCNTT, Quản lý nhà nước
22Khánh NĐK54Toán Tin 2Userside JapanServer enginneerCNTTNhật Bản
23Lộc NĐK54Toán Tin 2
24Ninh VHK54Toán Tin 2Công ty quản lý hồ sơ y tế điện tửTrưởng phòng lập trìnhTrưởng phòng lập trìnhCNTT
25Quang ĐDK54Toán Tin 2FPT SoftwareiOS DeveloperCNTT
26Quyền NAK54Toán Tin 2Công ty quản lý hồ sơ y tế điện tử
27Quỳnh LXK54Toán Tin 2Công ty cổ phần CLingmecoder: C++, java android, objective-c, swift..CNTT
28Quỳnh TVK54Toán Tin 2
29Tâm TTK54Toán Tin 2
30Thành PTK54Toán Tin 2
31Thiện LĐK54Toán Tin 2Giáo viênToán học, Giảng dạy
32Thụ NVK54Toán Tin 2
33Thương VVK54Toán Tin 2Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia và Công ty cổ phần giáo dục và công nghệ số ZENTITCNTT, Quản lý nhà nước
34Trung NVK54Toán Tin 2Lập trình viênCNTT
35Trường BNK54Toán Tin 2tự doDạy họcToán học, Giảng dạy
36Tuân TBK54Toán Tin 2
37Tuấn ĐAK54Toán Tin 2
38Tuấn NMK54Toán Tin 2
39Tuấn NVK54Toán Tin 2ViettelDev, SecurityCNTT
40Tùng NTK54Toán Tin 2VnPayiOS DeveloperCNTT
41Tùng NTK54Toán Tin 2DTA mobileGame DeveloperCNTT
42Tùng TDK54Toán Tin 2
43Vị CQK54Toán Tin 2
44Việt TBK54Toán Tin 2Business analyst - ITCNTT
45Vinh NĐK54Toán Tin 2