STTHọ và tênKhóaLớpNơi công tácChức vụCông việc đảm nhiệmLĩnh vực nghề nghiệpQuốc gia đang ởThành tích
1Chính HMK16Toán Công trìnhTổng công ty hàng không
2Chung TVK16Toán Công trình
3Cường BCK16Toán Công trìnhUNDP
4Điền LHCK16Toán Công trìnhChương trình LHQNewyork, US
5Hưởng BKK16Toán Công trình
6Lâm TVK16Toán Công trình
7Mỹ LTHK16Toán Công trình
8Nhân LTK16Toán Công trình
9Nhuận HPK16Toán Công trình
10Trung LQK16Toán Công trìnhĐH Kinh tế Tp.HCM
11Tuấn ĐTK16Toán Công trình
12Vượng NTTK16Toán Công trình