STTHọ và tênKhóaLớpNơi công tácChức vụCông việc đảm nhiệmLĩnh vực nghề nghiệpQuốc gia đang ởThành tích
1Anh DNK53Toán Tin 1EcomobiLập trình viênCNTT
2Anh NHK53Toán Tin 1IFI Solution - NTT DataLập trình viênCNTT
3Bình TVK53Toán Tin 1Công ty cổ phần EDUTOP 64Lập trình viênCNTT
4Đại BVK53Toán Tin 1Lập trình viênCNTT
5Đạt VTK53Toán Tin 1FPTSoftwareDeveloperCNTT
6Đức BVK53Toán Tin 1
7Đức LMK53Toán Tin 1Cty CP Thương Mại Điện Tử Bảo KimCNTT
8Dương TXK53Toán Tin 1Cty ELCOMLập trình viênCNTT
9Giang PTHK53Toán Tin 1Viettel ICT - Viettel GroupCNTT, BC Viễn thông
10Hà TĐK53Toán Tin 1
11Hai BVK53Toán Tin 1
12Hiệp NVK53Toán Tin 1Sunny SoftLập trình viênCNTT
13Hiệp NVK53Toán Tin 1VCCloud - VCCorpCNTT
14Hoàng MHK53Toán Tin 1Samsung vietnam mobile r&d center(svmc)CNTT
15Học LTK53Toán Tin 1Công ty Cổ phần thanh toán điện tử VNPTCNTT, BC Viễn thông
16Hưng NKK53Toán Tin 1Samsung vietnam mobile r&d center(svmc)CNTT
17Hữu TVK53Toán Tin 1
18Kiên TVK53Toán Tin 1
19Linh MVK53Toán Tin 1Chonnam National UniversityCNTT
20Linh NVK53Toán Tin 1
21Ngọc HTBK53Toán Tin 1
22Nhân LBK53Toán Tin 1Công ty cổ phần phần mềm và dịch vụ viễn thông TelsoftCNTT, BC Viễn thông
23Nhật LHK53Toán Tin 1Viettel ICT - Viettel GroupCNTT, BC Viễn thông
24Quyết NVK53Toán Tin 1Trung tâm phần mềm Viettel 1CNTT, BC Viễn thông
25Thắng NQK53Toán Tin 1Tek ExpertCNTT
26Thắng PQK53Toán Tin 1FreelancerCNTT
27Thao QTK53Toán Tin 1
28Thịnh MVK53Toán Tin 1
29Toàn PVK53Toán Tin 1
30Tú TAK53Toán Tin 1Học viện kỹ thuật mật mãGiảng viênCNTT
31Tuấn NHK53Toán Tin 1Cty CP chứng khoán MBCNTT, Tài chính
32Vinh TQK53Toán Tin 1
33Vũ BTK53Toán Tin 1Cty CP Viễn Thông FPTCNTT, BC Viễn thông
34Vũ KTK53Toán Tin 1Công ty cổ phần giải pháp thanh toán Việt NamCNTT