STTHọ và tênKhóaLớpNơi công tácChức vụCông việc đảm nhiệmLĩnh vực nghề nghiệpQuốc gia đang ởThành tích
1Anh LĐK52Toán Tin 2
2Anh THK52Toán Tin 2Vietinbank
3Bảo ĐVK52Toán Tin 2Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ, Báo VietNamNetWeb DeveloperCNTT
4Châu NVK52Toán Tin 2BeetsoftLập trình viênCNTT
5Công HQK52Toán Tin 2
6Đại NBK52Toán Tin 2
7Diến ĐMK52Toán Tin 2
8Dũng ĐNK52Toán Tin 2
9Dương NĐK52Toán Tin 2
10Hải PHK52Toán Tin 2FPT - FsoftKS phần mềmCNTT
11Hạnh TTBK52Toán Tin 2The Cyan PearlOwnerOwner
12Hiếu NVK52Toán Tin 2
13Hiệu LDK52Toán Tin 2Dev (h toàn đi cài máy + lướt haivl)CNTT
14Huy DQK52Toán Tin 2phong PA67, So CATPphong tham muuCNTT, Quản lý nhà nước
15Huy NVK52Toán Tin 2
16Huy PK52Toán Tin 2FsoftLập trình viênCNTT
17Khánh TVK52Toán Tin 2
18Khoa NCK52Toán Tin 2Công ty truyền thông Việt NamLập trình viênCNTT
19Khoa NĐK52Toán Tin 2
20Lan BTHK52Toán Tin 2FsoftLập trình viênCNTT
21Mỵ NTK52Toán Tin 2
22Nghĩa NĐK52Toán Tin 2
23Nhường NVK52Toán Tin 2
24Nhượng BCK52Toán Tin 2
25Quân TAK52Toán Tin 2
26Quang ĐTK52Toán Tin 2Trung tâm phần mềm ViettelNV Giải phápCNTT, BC Viễn thông
27Sang NVK52Toán Tin 2Viettel ICTNV giải pháp(toàn dev)CNTT, BC Viễn thông
28Tâm NĐK52Toán Tin 2
29Tấn THK52Toán Tin 2Smart Computing Lab, Chonnam UniversityResearch AssistantCNTT, Nghiên cứu
30Tạo ĐXK52Toán Tin 2
31Thăng NHK52Toán Tin 2
32Thành BLK52Toán Tin 2
33Thêu HTK52Toán Tin 2Du học AMECNhân viênVăn phòng
34Tiến NHK52Toán Tin 2
35Trung NQK52Toán Tin 2
36Trung NĐK52Toán Tin 2
37Tuấn ĐVK52Toán Tin 2
38Tuấn NAK52Toán Tin 2
39Tùng PDK52Toán Tin 2VCCorpData EngineerCNTT
40Ủy NĐK52Toán Tin 2
41Văn NHK52Toán Tin 2Trung tâm giải pháp viễn thông Viettel - ICTCán bộ phát triểnCNTT, BC Viễn thông
42Văn Dương NK52Toán Tin 2Công ty cp xây dựng hạ tầng và phát triển công nghệ 79CB kỹ thuậtCNTT
43Viết HĐK52Toán Tin 2