STTHọ và tênKhóaLớpNơi công tácChức vụCông việc đảm nhiệmLĩnh vực nghề nghiệpQuốc gia đang ởThành tích
1Anh DTK51Toán Tin 2Học viên cao học tại San Jose State University, CaliforniaHọc Sau đại học (Du học)
2Anh NHK51Toán Tin 2
3Anh PTK51Toán Tin 2
4Ba TVK51Toán Tin 2
5Bá VĐK51Toán Tin 2
6Bằng NLK51Toán Tin 2
7Chung DVK51Toán Tin 2
8Chung NTK51Toán Tin 2
9Cúc NTK51Toán Tin 2
10Cường CXK51Toán Tin 2
11Cường HKK51Toán Tin 2
12Cường LVK51Toán Tin 2
13Cường NTK51Toán Tin 2
14Đạt NCK51Toán Tin 2
15Đông PTK51Toán Tin 2Lập trình viên tại gameloft chi nhánh Hà NộiLập trình viênCNTT
16Đồng NVK51Toán Tin 2
17Dũng HTK51Toán Tin 2Lập trình PHP tại LMT Việt NamLeader teamcodePhát triển phần mềmCNTT
18Dũng NVK51Toán Tin 2
19Giang HNK51Toán Tin 2
20Hà NTTK51Toán Tin 2Công ty cổ phần phần mềm FPTTesterCNTT
21Hải KTK51Toán Tin 2Trung tâm Công nghệ thông tin BIDVPhát triển phần mềmCNTT
22Hằng VTK51Toán Tin 2
23Hiền LTK51Toán Tin 2
24Hiền NTK51Toán Tin 2
25Hiếu NMK51Toán Tin 2
26Hiếu NVK51Toán Tin 2
27Hoà ĐĐK51Toán Tin 2
28Hòa NTK51Toán Tin 2
29Hòa NTK51Toán Tin 2
30Hùng DVK51Toán Tin 2Trung Tâm Giải Pháp Và Công Nghệ Thông Tin Viễn Thông ViettelDeveloperCNTT, BC Viễn thông
31Hùng NVK51Toán Tin 2
32Hưng VVK51Toán Tin 2
33Hướng TDK51Toán Tin 2
34Hướng TVK51Toán Tin 2
35Huy ĐQK51Toán Tin 2
36Huy LQK51Toán Tin 2
37Khoa NTK51Toán Tin 2
38Kỳ PCK51Toán Tin 2
39Lam PNK51Toán Tin 2Phòng Enterprise Tools - Công ty CP BkavTrưởng PhòngTrưởng phòngCNTT
40Liên ĐPK51Toán Tin 2Học viên cao học Bách khoa khóa 2012B
41Linh CNK51Toán Tin 2
42Linh THK51Toán Tin 2
43Mạnh NĐK51Toán Tin 2
44Miến TTK51Toán Tin 2Trung tâm Khảo thí &Đảm bảo chất lượng GD.Đại học Y Hà Nội.CNTT, Quản lý nhà nước
45Minh PQK51Toán Tin 2
46Nam CVK51Toán Tin 2Công ty TNHH phần mềm FPTLập trình viênCNTT
47Nam TTK51Toán Tin 2
48Ngân PTQK51Toán Tin 2
49Nghĩa TVK51Toán Tin 2
50Nghiệp PTK51Toán Tin 2
51Quang NHK51Toán Tin 2
52Quyền VVK51Toán Tin 2Công ty Vietsoftware InternationalSoftware engineerCNTT
53Sơn NLK51Toán Tin 2
54Thăng PĐK51Toán Tin 2
55Thăng PĐK51Toán Tin 2
56Thắng TKK51Toán Tin 2
57Thành KMK51Toán Tin 2
58Thành PHK51Toán Tin 2
59Thảo THK51Toán Tin 2
60Toán PTK51Toán Tin 2
61Trung LTK51Toán Tin 2Công ty CP Viễn Thông FPTThanh tra viên
62Trung NTK51Toán Tin 2TTQPLập trình viênCNTT
63Trung TVK51Toán Tin 2
64Trường ĐVK51Toán Tin 2Công ty CP Tin học EFY Việt NamTeam leaderPhát triển phần mềmCNTT
65Tú VVK51Toán Tin 2
66Tuấn ĐNK51Toán Tin 2
67Tuấn TAK51Toán Tin 2Công ty TNHH INGEN Studios VietnamVideo Game Developer & DesignerCNTT
68Tuyên NMK51Toán Tin 2
69Vân NTBK51Toán Tin 2