STTHọ và tênKhóaLớpNơi công tácChức vụCông việc đảm nhiệmLĩnh vực nghề nghiệpQuốc gia đang ởThành tích
1Anh LTK50Toán Tin 1
2Anh NTNK50Toán Tin 1
3Anh PTLK50Toán Tin 1
4Bình NĐK50Toán Tin 1TT Dịch vụ ĐPT>GT mobifoneChuyên viênCNTT, BC Viễn thông
5Bình VNK50Toán Tin 1
6Cường LVK50Toán Tin 1
7Cường NDK50Toán Tin 1
8Cường NMK50Toán Tin 1Cục Công nghệ tin học - Ngân hàng Nhà nướcCNTT, Ngân hàng
9Đại LCK50Toán Tin 1Trung tâm phần mềm viễn thông ViettelCNTT, BC Viễn thông
10Đạt NMK50Toán Tin 1
11Đồng TTK50Toán Tin 1
12Đức HMK50Toán Tin 1
13Hà ĐVK50Toán Tin 1
14Hà TVK50Toán Tin 1
15Hằng CTK50Toán Tin 1Septeni TechnologyNhân viênSQA, Scrum MasterCNTTViet Nam
16Hiếu NTK50Toán Tin 1
17Hiếu VMK50Toán Tin 1
18Hoàn PCK50Toán Tin 1
19Hoàng DVK50Toán Tin 1
20Huê TTK50Toán Tin 1
21Hùng NTK50Toán Tin 1
22Hưng ĐXK50Toán Tin 1Viện Toán học. Công ty TBPhát triển phần mềmCNTT
23Hưng LQK50Toán Tin 1Cty VNPT-TechnologyPhát triển phần mềmCNTT, BC Viễn thông
24Huy TQK50Toán Tin 1
25Lân NĐK50Toán Tin 1
26Lực LVK50Toán Tin 1
27Minh NQK50Toán Tin 1Công ty giải pháp phần mềm tài chínhPhát triển phần mềmCNTT
28Nghĩa NHK50Toán Tin 1
29Ngôn NTK50Toán Tin 1
30Phong LHK50Toán Tin 1
31Phúc NVK50Toán Tin 1
32Soái VVK50Toán Tin 1
33Thắng ĐVK50Toán Tin 1
34Thu NTHK50Toán Tin 1Phòng ĐTĐH - ĐHBKHNChuyên viênVăn phòng
35Thuận NĐK50Toán Tin 1
36Thương NHK50Toán Tin 1
37Thủy CTTK50Toán Tin 1
38Tiến NVK50Toán Tin 1
39Trung NTK50Toán Tin 1
40Trường NMK50Toán Tin 1
41Tú ĐTNK50Toán Tin 1