STTHọ và tênKhóaLớpNơi công tácChức vụCông việc đảm nhiệmLĩnh vực nghề nghiệpQuốc gia đang ởThành tích
1Anh NTK13ToánKhoa CNTT,ĐHBKHN
2Châu HTMK13Toán
3Dân NQK13Toán
4Đặng BĐK13Toán
5Diện CVK13Toán
6Dũng ĐĐK13Toán
7Duyệt CVK13Toán
8Dy TTK13Toán
9Hải NNK13Toán
10Hiến MXK13Toán
11Hương ĐTK13Toán
12Kiểm NVK13Toán
13Kỳ MHK13Toán
14Lượng NVK13ToánTổng cty Muối 1, tổng cty Muối
15Ngân VTMK13Toán
16Ngữ NGK13Toán
17Phúc LVK13ToánViện CNTT,Viện KHCN Qsự, Bộ QPhòng
18Phương LTTK13Toán
19Sơn HTK13Toán
20Thập LHK13Toán
21Thọ NTK13Toán
22Thực LTK13Toán
23Trạch NVK13Toán
24Tuấn NMK13Toán
25Tước LVK13ToánTrung tâm Tin học XD, Bộ Xây Dựng
26Việt QĐK13Toán
27Vinh HTK13Toán