STTHọ và tênKhóaLớpNơi công tácChức vụCông việc đảm nhiệmLĩnh vực nghề nghiệpQuốc gia đang ởThành tích
1Hà LHK34Toán ứng dụngSAMI, ĐHBK HNGiảng viênToán học, Giảng dạy
2Hồng PTTK34Toán ứng dụngViện Kinh tế quản lý, ĐHBKHNPhó Viện trưởng, Trưởng Bộ mônGiảng viênToán học, Giảng dạy
3Linh PHK34Toán ứng dụngSAMI, ĐHBK HNGiảng viênToán học, Giảng dạy
4Sơn TTK34Toán ứng dụngMỹ
5Tuyết NTÁK34Toán ứng dụngTổng công ty Dịch vụ Viễn thôngCNTT, BC Viễn thông