STTHọ và tênKhóaLớpNơi công tácChức vụCông việc đảm nhiệmLĩnh vực nghề nghiệpQuốc gia đang ởThành tích
1Dương NHK29Toán
2Hinh NĐK29Toán
3Quân NTK29Toán
4Quyên TTK29Toán
5Sơn TPK29Toán
6Tuấn NĐK29ToánCông ty Tin học Bộ xây dựngGiám đốc