STTHọ và tênKhóaLớpNơi công tácChức vụCông việc đảm nhiệmLĩnh vực nghề nghiệpQuốc gia đang ởThành tích
1Biển NĐK26Toán Tính và Toán điều khiển
2Bình TTMK26Toán Tính và Toán điều khiển
3Đức HMK26Toán Tính và Toán điều khiển
4Giáo THK26Toán Tính và Toán điều khiển
5Hải NXK26Toán Tính và Toán điều khiển
6Hưng TVK26Toán Tính và Toán điều khiển
7Hương NTTK26Toán Tính và Toán điều khiển
8Khang PGK26Toán Tính và Toán điều khiển
9Lợi THK26Toán Tính và Toán điều khiển
10Minh CNK26Toán Tính và Toán điều khiển
11Thịnh LĐK26Toán Tính và Toán điều khiển
12Thuyết NSK26Toán Tính và Toán điều khiển
13Uyên ĐHK26Toán Tính và Toán điều khiển
14Vân NSK26Toán Tính và Toán điều khiển
15Vân NHK26Toán Tính và Toán điều khiểnBộ KH&CN, Cục thông tin KH&CN Qgia