STTHọ và tênKhóaLớpNơi công tácChức vụCông việc đảm nhiệmLĩnh vực nghề nghiệpQuốc gia đang ởThành tích
1Anh NNK24Toán Tính và Toán điều khiểnCty may 20, Bộ quốc phòng
2Dung ĐTNK24Toán Tính và Toán điều khiển
3Dũng ĐTK24Toán Tính và Toán điều khiểncông ty EIE
4Dũng HNK24Toán Tính và Toán điều khiển
5Dũng NVK24Toán Tính và Toán điều khiển
6Dương PTK24Toán Tính và Toán điều khiển
7Hải NVK24Toán Tính và Toán điều khiển
8Hằng NNMK24Toán Tính và Toán điều khiểnCty điện tử công nghiệp
9Hiếu NXK24Toán Tính và Toán điều khiển
10Hùng NTK24Toán Tính và Toán điều khiểnTổng cục điện lực miền bắc
11Khiêm LĐK24Toán Tính và Toán điều khiển
12Năm THK24Toán Tính và Toán điều khiểnCty TNHH điện tử EIGiám đốc
13Nghiệp TLK24Toán Tính và Toán điều khiểnCty TNHH điện tử EI
14Phi NNK24Toán Tính và Toán điều khiển
15Quang PNK24Toán Tính và Toán điều khiểnViện CNTT,TTKHKT và CN quân sự
16San PNK24Toán Tính và Toán điều khiển
17Thái PHK24Toán Tính và Toán điều khiểnBáo tin học và đời sống
18Thành HCK24Toán Tính và Toán điều khiểnPhòng CNTT Bộ Công An, Tp.HCM
19Thông NMK24Toán Tính và Toán điều khiểnCtyTNNH Thương mại EI
20Tường CMK24Toán Tính và Toán điều khiển