STTHọ và tênKhóaLớpNơi công tácChức vụCông việc đảm nhiệmLĩnh vực nghề nghiệpQuốc gia đang ởThành tích
1Cảnh VVK12Toán TínhCục thống kê HN
2Chuyên LVK12Toán Tính
3Diệm LVK12Toán TínhUB Sông Mê KôngChuyên viên chính
4Diện NHK12Toán Tính
5Dũng LTK12Toán TínhBộ công nghiệp
6Dũng LVK12Toán TínhCục thống kê. Tỉnh Ninh bình
7Hiệp ĐĐK12Toán Tính
8Huệ NKK12Toán Tính
9Khôi LMK12Toán TínhSở GD và ĐT HN
10Long NĐK12Toán Tính
11Nhật NTK12Toán TínhBộ KH&Đtư
12Quế NTK12Toán Tính
13Yến NĐK12Toán Tính