STTHọ và tênKhóaLớpNơi công tácChức vụCông việc đảm nhiệmLĩnh vực nghề nghiệpQuốc gia đang ởThành tích
1Bảo NTHK48Toán Tin 1
2Chiến KĐK48Toán Tin 1
3Chinh VTK48Toán Tin 1
4Cường LSK48Toán Tin 1
5Đức ĐQK48Toán Tin 1
6Duy TCK48Toán Tin 1
7Hiển TMK48Toán Tin 1
8Hoàn NVK48Toán Tin 1
9Học ĐTK48Toán Tin 1
10Hương NDK48Toán Tin 1
11Huỳnh NTK48Toán Tin 1
12Khánh LMK48Toán Tin 1
13Lan BTK48Toán Tin 1
14Liêm PAK48Toán Tin 1
15Linh NĐK48Toán Tin 1
16Minh NXK48Toán Tin 1
17Ngọc NĐK48Toán Tin 1
18Phượng CTK48Toán Tin 1
19Sơn NCK48Toán Tin 1
20Tâm ĐTK48Toán Tin 1
21Tâm VMK48Toán Tin 1
22Thắng LVK48Toán Tin 1Công ty Cổ phần CNTT WorkwayCEOCEOCNTT
23Thành TTK48Toán Tin 1
24Thọ LHK48Toán Tin 1
25Thư VAK48Toán Tin 1
26Toàn NLK48Toán Tin 1
27Tứ THK48Toán Tin 1
28Tuấn HAK48Toán Tin 1
29Tuấn PAK48Toán Tin 1
30Tùng BNK48Toán Tin 1
31Tùng VHK48Toán Tin 1
32Vinh NQK48Toán Tin 1