STTHọ và tênKhóaLớpNơi công tácChức vụCông việc đảm nhiệmLĩnh vực nghề nghiệpQuốc gia đang ởThành tích
1Bá TVK11ToánKhoa Công Nghệ Thông tin, ĐHBKHNGiảng viên
2Hải TMK11Toán
3Hợi VTK11ToánChuyên viên chính
4Hùng TK11ToánBan quản lý dự án đường sắt Hà Nội
5Huyền VCK11Toán
6Lộc LTK11ToánChi Cục Thống kê Tp.HCM
7Luân NVK11ToánSở Thương Mại Hà Tây
8Mạch LĐK11ToánTổng cục Thống kê Tp.HN
9Mẫn NCK11Toán
10Ngô LTK11ToánTổng cục Thống kê HN
11Ôn LVK11Toán
12Sáu NVK11Toán
13Sơn LNK11ToánKhoa Cơ bản, ĐH Công Đoàn
14Vinh ĐCK11Toán
15Yến NTPK11ToánKhoa Toán tin Ứng dụng, ĐHBKHN