13/02/2017 13:03 13/02/2017 13:03 321
Thông báo về việc khảo sát thông tin cựu sinh viên
Các cựu sinh viên K54, K55 và K56 thân mến!

Ngày 25 tháng 01 năm 2017, Bộ GDĐT đã ban hành Quy chế Tuyển sinh đại học hệ chính quy (Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT). Trong Quy chế nêu rõ, từ năm 2018, khi lập đề án tuyển sinh thì ngoài việc phải cung cấp các thông tin về điều kiện đảm bảo chất lượng, các Trường phải công bố tỷ lệ sinh viên chính quy có việc làm sau 12 tháng kể từ khi tốt nghiệp của 2 khóa gần nhất so với năm tuyển sinh (theo nhóm ngành). Đồng thời nhấn mạnh những trường không công khai đầy đủ các thông tin theo quy định này thì không được tuyển sinh.

Rất mong các bạn cựu sinh viên ủng hộ Viện và Nhà trường cũng như thể hiện sự chia sẻ trách nhiệm bằng cách điền thông tin vào phiếu khảo sát ở link sau:
http://www.hust.edu.vn/hung-thong-bao/-/asset_publisher/AKFI5qRls1e8/content/thu-moi-cuu-sinh-vien-tham-gia-khao-sat-y-kien-ve-cong-tac-ao-tao-va-viec-lam-sau-khi-tot-nghiep

Phiền các bạn share lại trong group của lớp hoặc email tới tất cả các thành viên trong lớp.

Hiện nay, trên website cựu SV còn thiếu thông tin các lớp K54, K55, K56.
Rất mong các bạn email cho Viện danh sách lớp mình dưới dạng file excel theo mẫu như trên website: http://svtoanbk.vn/Articles.aspx?CateID=8
(Thông tin gồm: Họ và tên đệm; Tên; KHóa; Lớp; Nơi công tác hiện tại; Vị trí công tác;  Công việc đảm nhiệm; Điện thoại; Email)
Địa chỉ email: huyennt_fami@yahoo.com.

Cảm ơn các bạn rất nhiều!
Chúc các bạn một năm mới hạnh phúc, mạnh khỏe, thăng tiến, bắt đầu một con đường hướng tới sự thành công trong sự nghiệp!
Viện Toán ứng dụng và Tin học rất mong luôn giữ sự liên hệ thường xuyên với các bạn! http://goo.gl/forms/N4myvM9xEL

Chia sẻ:

Bình luận của bạn: