GS Thái Thanh Sơn – người thầy đặc biệt của khoa Toán Tin ĐH Bách khoa HN

GS Thái Thanh Sơn – người thầy đặc biệt của khoa Toán Tin ĐH Bách khoa HN

Xem chi tiết

Tâm thư của một người thầy dạy toán đã và đang đứng đúng 60 năm ( 9/1956 đến 8/2016) trên bục giảng gửi đến các bạn đồng nghiệp trẻ ở Viện Toán ứng dụng và Tin học Đại học Bách Khoa Hà Nội

Tâm thư của một người thầy dạy toán đã và đang đứng đúng 60 năm ( 9/1956 đến 8/2016) trên bục giảng gửi đến các bạn đồng nghiệp trẻ ở Viện Toán ứng dụng và Tin học Đại học Bách Khoa Hà Nội

Xem chi tiết

Thầy chủ nhiệm khoa

Thầy chủ nhiệm khoa

Xem chi tiết

Thầy cô cũng là cha mẹ

Thầy cô cũng là cha mẹ

Xem chi tiết

Từ nữ sinh trường Trưng Vương đến giảng viên đại học

Từ nữ sinh trường Trưng Vương đến giảng viên đại học

Xem chi tiết

Thầy Nguyễn Bá Hào

Thầy Nguyễn Bá Hào

Xem chi tiết

Thầy Nguyễn Hồ Quỳnh

Thầy Nguyễn Hồ Quỳnh

Xem chi tiết

GS.TSKH Lê Hùng Sơn - người làm toán bằng cả tinh thần dân tộc

GS.TSKH Lê Hùng Sơn - người làm toán bằng cả tinh thần dân tộc

Xem chi tiết

Viện Toán ứng dụng và Tin học: Lịch sử hình thành và phát triển

Viện Toán ứng dụng và Tin học: Lịch sử hình thành và phát triển

Từ Tổ Toán (một trong số không nhiều tổ chuyên môn được hình thành sớm nhất ngay từ khi thành lập trường), sau 60 năm xây dựng và phát triển, đến nay đã hình thành Viện Toán ứng dụng và Tin học vững mạnh, là đơn vị có uy tín về nghiên cứu khoa học và đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ trong lĩnh vực Toán học, Tin học; có những hợp tác nghiên cứu và giảng dạy với các cơ sở trong và ngoài nước, cũng như phối hợp với các ngành, các cấp, các doanh nghiệp trong việc đưa ứng dụng Toán học, Tin học vào những lĩnh vực như kinh tế, tài chính, quản lý, xây dựng, kỹ thuật,…

Xem chi tiết

Những bước đầu cùng Toán học đi vào cuộc sống

Những bước đầu cùng Toán học đi vào cuộc sống

“Giải quyết một bài toán khó do người khác đặt ra cho mình thường đã là một việc rất gay go.Tuy nhiên chỉ khi nào mình tự đặt ra được những bài toán khó để giải quyết thì lúc đó việc “làm toán” mới thực sự có ý nghĩa. Các cậu nên nhớ rằng: Làm được một việc của mình, cho mình còn hơn làm được nhiều việc của người, cho người.”

Xem chi tiết